ZENZO tilbyder bæredygtig affaldssortering samt nedgravede affaldssystemer

ZENZO

ZENZO er specialiseret i moderne byrumsinventar og miljømæssigt hensigtsmæssige løsninger til håndtering af affald. I vil således her finde nogle af markedets bedste og mest bæredygtige løsninger indenfor affaldssortering og nedgravede affaldssystemer, også kaldet molokker.

Bæredygtig affaldssortering

Med mange års erfaring indenfor bæredygtig affaldssortering, vil I finde nogle af de bedste løsninger hos ZENZO indenfor dette område. De har i mange år arbejdet på at skabe gode løsninger for både offentlige og private og altid med fokus på miljøet. Affald bliver nemt en udgift når det skal håndteres, ligesom det meget nemt kan blive en belastning for miljøet, hvis ikke det håndteres på den rette måde. Med et udvalg af løsninger, der ikke blot bortskaffer affaldet men også sørger for en hensigtsmæssig affaldssortering, er der meget at spare. Med forskellige modeller af systemer til affaldssortering, både intelligente eller nedgravede affaldssystemer, affaldshuse og containerskjulere, samt mindre skraldespande til placering i offentlige rum så som parker, parkeringspladser eller storcentre. Der vil altid sidde medarbejdere klar til at hjælpe med at finde frem til, hvordan jeres behov bedst imødekommes og hvilken løsning, der vil være bedst for jer. Læs mere om de mange løsninger der findes indenfor bæredygtig affaldssortering her: www.zenzo.dk.

Nedgravede affaldssystemer

Hvis ikke affald håndteres på en hensigtsmæssig måde, bliver det nemt en øget udgift samtidig med, at det hurtigt bliver en større belastning for miljøet, end det egentlig burde være. Ved at investere i nedgravede affaldssystemer, også kaldet molokker, kan man på en praktisk, let og æstetisk måde gøre det lettere for brugere at komme af med deres affald på en god måde, og derved lette en byrde for både sig selv og miljøet. Hos ZENZO har man I mange år specialiseret sig i funktionel og bæredygtig affaldshåndtering, herunder nedgravede affaldssystemer, der har vist sig at fungere efter hensigten. Ved at anvende molokker, eller nedgravede affaldssystemer som termen dækker over, bidrager man samtidig til en æstetisering af bybilledet, eftersom man slipper for at have skraldespande stående ved hver dør. Nedgravede affaldssystemer bliver anvendt i flere kommuner og byer og er blevet taget godt i mod af borgerne. Læs mere om de forskellige løsninger der findes indenfor bæredygtig håndtering af affald i det offentlige rum her: www.zenzo.dk.