En forsvarsadvokat fra strafferet.com giver dig den rette hjælp i straffesager

Du har ret til at få beskikket en forsvarsadvokat, hvis du bliver sigtet i en forbrydelse. Advokatens opgave er at hjælpe og rådgive dig, så længe straffesagen varer. Men på hvilke områder er en forsvarsadvokat dig behjælpelig? Det dykker vi ned i her.

En forsvarsadvokat varetager dine interesser

Hvis du på et tidspunkt i livet bliver sigtet af politiet i en straffesag, har du ret til at modtage hjælp af en beskikket advokat. Typisk giver retten dig en tilfældig forsvarsadvokat, men faktisk bestemmer du som udgangspunkt selv, hvem du vil have som din advokat. Retten tager derefter stilling til, om du kan få beskikket den advokat, du vælger.

En advokat i strafferet har til opgave at hjælpe dig så godt som muligt under straffesagen. Det betyder, at advokaten ikke kigger på dig og sagen med objektive briller, men i stedet varetager dine interesser. Advokaten er med dig til politiafhøringer og kan anmode politiet om at foretage forskellige skridt i efterforskningen såsom at afhøre bestemte vidner eller afgivelse af fingeraftryk fra personer indblandet i sagen. Herudover bliver alle detaljer i sagen analyseret, og svagheder i anklageskriftet bliver afdækket for at opbygge det stærkest mulige forsvar, uanset hvad du er sigtet for.

Når sagen skal i retten, skal din forsvarsadvokat føre din sag og fremhæve de omstændigheder, der taler for, at du ikke er skyldig i tiltalen. Her kan vedkommende afhøre dig og relevante vidner og få alle de informationer frem, der kan føre til frifindelse eller hjælpe dig til lavest mulige straf. Straffes du i sagen, rådgiver advokaten dig om dine ankemuligheder.

Få hjælp af dygtige advokater hos strafferet.com

Skulle du få brug for en advokat i strafferet, finder du dygtige og erfarne forsvarsadvokater hos strafferet.com. Her er den rette kemi mellem dig og din forsvarsadvokat i højsædet. Jeres samarbejde og relation har nemlig stor betydning for din tillid til, at advokaten kan føre din sag så godt som overhovedet muligt. 

Hos strafferet.com bliver du vejledt i, hvordan du får adgang til sagsmaterialet hos politiet, om du skal sige ja eller nej til politiafhøring, hvordan sagen formentlig vil forløbe, hvordan I kan forvente at sagen falder ud og lignende.

Med en god og dedikeret forsvarsadvokat, der er specialiseret i advokathjælp i straffesager, bliver alle nødvendige argumenter i din sag bragt på banen, og du får det bedste grundlag for en retfærdig rettergang.